Meteorologický kroužek v školním roce 2019/2020 začal v pátek 4. 10. 2019 a byl kvůli situaci následkem Covidu-19 předčasně ukončen v pátek 13. 3. 2020

První setkání kroužku v školním roce 2020/2021 je naplánován na pátek 9. října. Vzhledem k nejisté budoucnosti kolem epidemiologické situace doporučuji si ověřovat na této stránce případné změny! 

     S. Racko

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Kde nás najdete:

 

     

Česká meteorologická společnost organizuje meteorologický kroužek (zejména pro středoškoláky) v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze 4 - Komořanech. Zájemci o meteorologii a děje, které se v atmosféře odehrávají, se mohou přihlásit u vedoucího kroužku Mgr. Stanislava Racka, nejlépe na e-mail. V rámci programu kroužku jsou většinou přednášky o některých zajímavých tématech v meteorologii, videoprojekce starších populárních filmů z meteorologie, ale i nových snímků, zejména o extrémních projevech počasí. Součástí programu jsou také exkurze na různá pracoviště meteorologů, konfrontace amatérských a profesionálních měření nebo i přednášky studentů z kroužku, které si pro ostatní připraví podle vlastního výběru.

 

Přednáška pro meteorologický kroužek v budově Centrálního předpovědního pracoviště v ČHMÚ v Praze - Komořanech

 

 

Seznámení s činností Oddělení hydrologických předpovědí ČHMÚ

 

 

Exkurze na meteorologické stanici v Praze na Libuši

 

Každý rok se obsahová náplň meteorologického kroužku mění, a to podle vzájemné dohody na začátku školního roku. Zatímco v šk. roce 2003/2004 jsme se věnovali zejména meteorologickým stanicím, pozorováním a vyhodnocováním klimatologických prvků a dalším způsobům získávání údajů o atmosféře, v roce 2004/2005 jsme se zaměřili na termodynamické charakteristiky atmosféry, proudění vzduchu a zejména na vlhkost v ovzduší a tvorbu srážek. V roce 2005/2006 jsme se zabývali synoptickou meteorologií (předpovídání počasí) a rok nato optickými a elektrickými jevy v atmosféře. Rok 2008/2009 byl ve znamení přednášek o vlhkosti v ovzduší, o oblacích a srážkách. V roce 2009/2010 jsme si udělali přehled odborných činností v ČHMÚ, rok nato jsme se vrátili k synoptické meteorologii a zaměřili na výstrahy před nebezpečnými povětrnostními jevy. V šk. roce 2011/2012 bylo náplní setkání kroužku složeno s rozborů aktuální synoptické situace, probrali jsme klasifikaci oblaků, vrátili jsme se k popisu jednotlivých meteorologických jevů s důrazem na nebezpečné jevy. Každý rok jsme si program zpestřili nějakou exkurzí na pracoviště ČHMÚ (oddělení družicové meteorologie, oddělení hydrologických předpovědí apod.). Návštěva předpovědního sálu Centrálního předpovědního pracoviště se stala samozřejmostí. Pravidelnou součástí setkání bylo promítání filmů s meteorologickou tématikou. 

Mgr. Stanislav Racko, vedoucí meteorologického kroužku v Praze, v květnu 2010 v Staré Lesné pod Tatrami na semináři pro učitele základních a středních škol na Slovensku se svým referátem o amatérské meteorologii v ČR

 

stránka vytvořena 7. 9. 2010

poslední úprava  24. 5. 2020