Publikácie

Výber z mojich publikácií, ktoré sa zaoberajú meteorologickým krúžkom, propagácii meteorológie na školách a s tým súvisiacou problematikou: