Tab. 6 Počet letných a tropických dní na stanici Bratislava, letisko za obdobie 1951 - 1992.

Letné dni Tropické dni
Poradie Rok Počet Poradie Rok Počet
1. 1982 94 1. 1983 45
2. 1983 92 2. 1992 41
3. - 4. 1975 90 3. 1990 32
  1992 90 4. 1986 28
5. 1986 87 5. 1952 27
6. 1953 83 6. - 7. 1981 25
7. - 8. 1973 80   1988 25
  1977 80 8. 1964 24
9. 1979 78 9. - 10. 1961 23
10. 1976 77   1967 23