Tab. 1 Územné priemery teploty vzduchu v lete 1992 v Českej a Slovenskej republike a ich odchýlky od normálu 1931 - 1960.

 

Územie VI VII VIII
Δt̃ Δt̃ Δt̃
Čechy 17,3 2,0 T 18,7 1,7 VT 20,4 4,4 MT
Morava 17,6 1,9 T 19,7 2,3 VT 22,4 6,0 MT
ČR 17,4 1,9 T 19,0 1,8 VT 21,1 5,0 MT
SR 18,4 1,3 T 19,8 1,0 N 22,5 4,9 MT