Obr. 9 Vývoj vlahovej potreby kukurice (K), cukrovej repy (C) a trávneho porastu (TP) počas leta 1992 v Dyjákoviciach, okres Znojmo, v porovnaní s týždennými úhrnmi zrážok a týždennými sumami priemernej dennej teploty vzduchu (TS).