Obr. 6 Oblasti s absolútnym maximom teploty vzduchu v lete 1992 na území ČR a SR ≥ 36 °C. Plné krúžky označujú polohu meteorologických staníc, ktoré namerali teplotu 37,5 °C a viac.