Obr. 5 Rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v auguste 1992 na území ČR a SR od normálu 1931 - 1960.