Obr. 4 Rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v lete 1992 na území ČR a SR od normálu 1931 - 1960.