Obr. 3 Chod priemernej dennej teploty vzduchu v lete 1992 na letiskách v Prahe, Bratislave a Košiciach v porovnaní s normálom.