Obr. 2 Rozloženie priemerných geopotenciálnych výšok hladiny AT 500 hPa na Európou za august 1992 (plné čiary) v porovnaní s dlhodobým priemerom za obdobie 1949 - 1980 (bodkovane). Priemerné výšky sú prevzaté z publikácie R.Brázdila a J.Štekla [1].