Obr. 1b Pole teploty vzduchu v hladine AT 850 hPa počas druhého vrcholu augustových horúčav v roku 1992.