Obr. 1 Pole teploty vzduchu v hladine AT 850 hPa počas troch vrcholov augustových horúčav v roku 1992.