Mgr. Stanislav Racko


adresa:
Oddělení meteorologických předpovědí
Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany


Vítam vás na mojej stránke, ktorá v súčasnej podobe vznikla zlúčením dvoch stránok, pričom jedna bola pôvodne zameraná na propagáciu meteorologického krúžku pre stredoškolákov a druhá, ktorá vznikla na konci roku 2002, orientovaná viac na profesijnú činnosť.

O sebe uvediem len niekoľko stručných informácií. Štúdium odboru meteorológia-klimatológia som skončil na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave (v súčasnosti Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) v roku 1986. Po jednoročnej vynútenej prestávke (základná vojenská služba) som pracoval od jesene 1987 na Odbore synoptickej meteorológie (v súčasnosti odbor Predpovede a výstrahy) Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Popri prevádzkových povinnostiach som sa okrem iného venoval propagácii meteorológie na gymnáziách a vedeniu meteorologického krúžku pre stredoškolákov a vysokoškolákov.


Od septembra 1997 pracujem na Oddělení meteorologických předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

O rok nato som začal prvé pokusy s vytvorením meteorologického krúžku v Prahe, čo sa v priebehu niekoľkých rokov podarilo. Pre záujemcov o meteorologický krúžok bola vytvorená špeciálna stránka.


Z hľadiska profesionálneho zamerania pracujem ako meteorológ v nepretržitej prevádzke na Centrálm předpovědním pracovišti ČHMÚ v Prahe - Komořanech a okrem prevádzkovej činnosti sa čiastočne venujem typizácii synoptických situácií.

Aj keď sa fotografovaniu špeciálne nevenujem, sem-tam sa mi podarí niečo pekné odfotiť. Niektoré obrázky sú na tejto stránke.


Pre médiá je tu pripravených niekoľko fotiek


Členovia meteorologického krúžku sa podieľali na príprave niektorých webových stránok. Môžete sa pozrieť na:


Elektronické verzie niektorých    publikácií:

O aktivitách meteorologického krúžku v Bratislave a problematike propagácie všeobecne som písal v týchto článkoch.

Ďalej pridávam texty niektorých starších (do roku 1997 na SHMÚ) aj novších prác (od roku 1997 na ČHMÚ):

Do roku 1997:

Obdobia letných a tropických dní a tropické noci na Slovensku v rokoch 1951-1975  Meteorologické zprávy, 40, 1987, č. 5, str. 135-137.

Periódy sucha v Humennom  Meteorologické zprávy, 40, 1987, č. 6, str. 184-187.

Mimoriadne studený november 1988 na Slovensku (spoluautor: Emil Mlynárčik)  Meteorologické zprávy, 42, 1989, č. 4, str. 116-119.

Niekoľko úvah o predpovedaní počasia  Bulletin Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, 2, 1991, č. 2, str. 12-15.

Nezvyčajný postup výškovej tlakovej níže vo februári 1991  Meteorologické zprávy, 45, 1992, č. 2, str. 60-61.

Horúce leto 1992 v Českej a Slovenskej republike, jeho synoptický výklad a klimatologické zhodnotenie (spoluautor: Karel Krška)  Meteorologické zprávy, 46, 1993, č. 2, str. 33-41.

Optické vlastnosti aerosólovej substancie vzduchovej hmoty (spoluautori: Ján Lukáč a Miroslav Kocifaj)  Meteorologické zprávy, 48, 1995, č. 4, str. 112-116.

Mimoriadne teplé leto 1994 v Českej a v Slovenskej republike (spoluautor: Karel Krška)  Meteorologické zprávy, 46, 1996, č. 1, str. 12-21.

Monografia: Snehové fujavice na území Slovenska v rokoch 1993 a 1995.    Bratislava, SHMÚ 1997. 68 s.

Po roku 1997:

Niektoré z príčin búrok v zimnom období (spoluautori: André Simon a Alois Sokol)  Meteorologické zprávy, 55, 2002, č. 3, str. 69-81.

 


 
 

stránka upravena: 15. 5. 2019