Vysoko v atmosféře Země najdeme vrstvu důležitého plynu, který se jmenuje Ozón. Ozónová vrstva funguje jako filtr škodlivých UV paprsků přicházejících ze Slunce. Ozón můžeme nalézt i u země v troposféře. Ozón ve výšce je pro nás důležitý, ale ten přízemní nám může velmi uškodit.  

Ochrana před škodlivým UV zářením 

Součástí slunečního paprsku je i škodlivé UV (ultrafialové) záření. Ozón toto záření přemění na neškodné teplo.  Většina ozónu je rozprostřena vysoko v atmosféře, přibližně 15 – 35 km nad povrchem Země. V minulosti lidé ozónovou vrstvu poškodili používáním některých chemikálií a sprejů a v ozonové vrstvě se objevili díry. Škodlivé UV paprsky se tak dostávají k zemi, kde mohou ublížit mnoha živým organizmům.

Kdyby se všechen ozón rovnoměrně rozprostřel okolo Země, vytvořil by u povrchu Země vrstvičku silnou pouze 2 milimetry.

 

Stratosférický ozón - je pro nás velmi důležitý, protože zachycuje většinu UV záření, které se přemění na teplo. Pokud UV paprsky projdou ozonovou dírou k zemi, mohou narušit naše DNA a tím i vyvolat rakovinné bujení.

                              

DNA  je součástí každé buňky v našem těle. Říká buňkám jak mají pracovat. Poškozená DNA může vydávat nesmyslné rozkazy a způsobit nám tak vážné zdravotní problémy.

Přízemní ozón - vedle stratosféry najdeme ozón i u země. Ve větší koncentraci je kvůli své toxicitě velice škodlivý, a to nejen pro lidi, ale i pro rostliny (odplavuje chlorofyl z listů). Tvoří se zejména za horkých letních dnů a bezvětří v místech se silným automobilovým provozem. Ve větší množství ho najdeme ve velkých městech a průmyslových oblastech.