Země je třetí planetou v pořadí od Slunce. Je to doposud jediné místo, o kterém víme, že je na něm život. Země stejně jako ostatní planety naší sluneční soustavy obíhá kolem Slunce, které oběhne za jeden rok. Přitom se Země každý den otočí kolem vlastní osy.  

Země a Slunce

Země se otáčí kolem své osy od západu k východu. Při pohledu ze severní polokoule se otáčí proti směru pohybu hodinových ručiček. Jedno otočení Země kolem vlastní osy vůči Slunci se nazývá sluneční den a trvá 24 hodin. Rotace Země kolem osy má za následek střídání dne a noci.

Slunce dodává Zemi velké množství energie. Za jednu minutu je to víc energie, než vyrobí všechny naše elektrárny za celý rok. Díky sluneční energii na Zemi probíhá například koloběh vody mezi mořem a zemí, vanou teplé a studené větry a mění se počasí.

 

Země urazí při cestě kolem Slunce 940 000 000 kilometrů. Země tedy letí rychlostí asi 107 000 km/h, to znamená průměrnou rychlostí 30 kilometrů za sekundu.