Prodlouženýma očima meteorologů jsou družice a radary, které pozorně sledují povrch Země a její atmosféru. Pomocí nich můžeme sledovat aktuální počasí na těžko přístupných místech a předpovídat počasí s větší přesností.  

Družice

Na oběžné dráze kolem Země je několik meteorologických družic. Jejich přístroje zachycují infračervené a mikrovlnné záření přicházející ze Země pod nimi. Kromě toho že družice poskytují vizuální snímky, jsou také schopny stanovit teploty na pevnině, mořské hladině a v různých úrovních atmosféry. Měří také rychlost větrů nad oceány a atmosférickou vlhkost.

Družice dělíme na dva typy podle dráhy oběhu kolem Země...

"geostacionární" a "polární"

Polární družice - obíhají Zemi přes póly po severojižní oběžné dráze, takže Země pod nimi rotuje ve vzdálenosti zhruba 850 km. Výhodou polárních družic je, že sledují většinu zemského povrchu včetně pólů, které geostacionární družice nevidí.

Nejvýznamnější zástupce této skupiny jsou americké družice NOAA.

Geostacionární družice - jsou umístěny asi 36 000 km nad rovníkem a krouží kolem Země stejnou rychlostí, jakou se Země otáčí, což jim umožňuje zůstat stále nad jedním místem. Díky tomu mohou provádět nepřetržitá měření nad rozsáhlých oblastí.

 

Pro Evropu je hlavní geostacionární družicí METEOSAT.

 

Jedno obkroužení země trvá družici přibližně 100 minut. Za jeden den přelétne 4 x nad jedním místem.

Tento satelit fotografuje Zemi každých 15 minut.

 

Radary

Meteorologický radar používá rádiové vlny k získání  informací o srážkách, jako jsou déšť a sníh. Radar vysílá rádiové vlny v krátkých pulsech. Vlnění dopadne na mrak a odrazí se zpět na příjmovou část radaru. Počítač změří vzdálenost srážek tím, že změří čas mezi vyslání impulsu a jeho návratem. Intenzitu srážek radar zjistí podle síly vracejícího se impulsu.Na území Česka jsou v provozu 2 meteorologické radary, v Brdech a na Drahanské vrchovině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České radary používají k zobrazení odhadu intenzity srážek následující barvy: fialová, modrá (velmi slabé srážky nebo mrholení), světle zelená (středně intenzivní srážky), žlutá (intenzivní srážky), červená (extrémní srážky, které jsou typické pro bouřky) a bílá (60 mm za hodinu, tedy přívalový déšť).