Extrémní počasí je pro celé lidstvo velkou hrozbou. Často při něm vznikají velké materiální škody a mohou umírat lidé. Extrémní počasí najdeme na celé naší zeměkouli. Mohou to být extrémní sucha, záplavy, silné bouře a další extrémy. Nejvýznamnější z nich si zde představíme.  
 
Jaké počasí nás může ohrozit?

Bouřka - velké riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt člověka nebo požár porostu a obytných budov. Dalším nebezpečím je silný vítr, kdy padají stromy, sloupy a dráty el. vedení.

Letní bouře vydá tolik energie jako výbuch 12 000 tun dynamitu. Blesky zahřejí okolní vzduch na teplotu okolo 30 000 °C (pětkrát vyšší teplota než na povrchu Slunce).
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Autor tohoto snímku měl  štěstí. O několik málo metrů ho minul blesk, který měl téměř 2m v průměru.

 
Krupobití - vznikají, když k ledovým krystalům neseným v silných vzestupných proudech bouřkového mraku přimrzají vodní částečky. Když proudy zeslábnou nebo když jsou kroupy příliš těžké začíná krupobití. Kroupy nad 5 cm v průměru mohou způsobit i vážnější zranění osobám a zvířatům. Největší doložená kroupa vážila 0.77 kilogramů.

           

Obr. 2 - Červená místa na snímku z radaru (vlevo) ze dne 30.5.2005 mohou znamenat výskyt krupobití. Kroupy totiž odrážejí radarový paprsek více než kapičky vody. Kroupy na pravém obrázku spadly právě v ten den u Jablonce nad Nisou (křížek).

Hurikán - vzniká tak, že horké tropické sluneční paprsky se setkávají s vlhkým vzduchem nad mořem. Ten pak začne proudit nad oceánem v kruhu jako obrovský vír z mraků, větru a deště. Nejnebezpečnější část hurikánu je blízko středu, kde vítr vane tak prudce, že zboří domy. Mnoho škod působí záplavy z prudkých dešťů a obří vlny, které ničí pobřeží. Vítr hurikánu duje kolem 300 i více km/h.

        

Obr. 3 - Vyjící vítr hurikánu může napáchat nesmírné škody. Zvedá obrovské vlny, které spláchnou vše, co je na pobřeží.

Tornádo - mohutný vír větru doprovázený bouřkami, který může během chvilky napáchat značné škody. Tyto víry obvykle trvají asi 15 minut a dělají ohlušující rámus. Jakmile tornádo dosáhne k zemi, vsaje všechno, co má v cestě - most, prach, trosky i vagóny - a vynese je vysoko k obloze. Pak je odhodí zpět na zemi. Tornáda jsou nejčastěji ve Spojených státech.

Obr. 4 - Tornáda mívají i stovky metrů v průměru. Rychlost větru v tornádu dosahuje rychlosti téměř 400 km/h a ničí vše co mu přijde do cesty. Jsou to nejrychlejší větry na světě.

 

Další nástrahy počasí:

Mrznoucí déšť

Za počasí kdy je teplota vzduchu kolem nuly, dokáže mrznoucí déšť všechno obalit vrstvou průhledného ledu. Mrznoucí déšť je tvořen velkými dešťovými kapkami, které mají méně než 0 °C, ale jsou stále tekuté. Při dopadu na pevný povrch se mění na led. Tíha přimrzlého ledu láme větve stromů a trhá dráty elektrického vedení.

 

 

Horko a sucho

Horké počasí si většinou představujeme jako něco, co si užíváme. Vysoké teploty však mohou způsobit nedostatek vody, což má pro živé organizmy katastrofální následky. Se suchem přichází riziko požárů a nepřímo i hrozba povodní. Proč i povodně? Vyschlá půda je plná vzduchu, který brání vsakování deště. Déšť pak velmi rychle odtéká a silný proud ničí na co přijde.

El Niño

Každých pět až sedm let převládající větry nad Tichým oceánem dočasně změní směr a ženou teplou vodu na východ k Jižní Americe (červená barva na obrázku vpravo). Z teplé vody se vypařuje více páry a vzduch je mnohem vlhčí, což je příčinou prudkých dešťů a silných bouří. Naproti tomu panuje v zemích ve východní části tichého oceánu, kam přitéká studenější voda, velmi suché počasí. El Niño znamená španělsky děťátko. Jméno naráží na novorozeného Ježíše, neboť podivné počasí obvykle začíná na Vánoce.