Jistě už si každý z nás všiml, že počasí se mění skoro každý den. To ale neplatí o podnebí neboli klimatu. To se může měnit teprve v průběhu mnoha a mnoha let. Na zeměkouli je mnoho typů podnebí, které určuje přibližný ráz počasí na daném místě. Ale i to se časem mění.  

Co to globální oteplení je a co může způsobit:

Často používané spojení globální oteplení je právě ukázka změny podnebí na naší planetě. V současné době se průměrná teplota celé zeměkoule zvyšuje, a proto právě název globální oteplení. Je to způsobeno tím, že v atmosféře je více látek (tzv. sleníkových plynů), které zadržují teplo na planetě. Je to podobné jako ve skleníku, ve kterém pěstujeme rostliny.

Toto oteplení může způsobit mnoho problémů. Ty největší jsou tání ledu v Antarktidě nebo Gronsku a s ním spojené zvyšování hladiny světových oceánů. To by mohlo způsobit záplavy v nízko položených oblastech. Dalším problémem můžou být změny toku mořských proudů, které vyvolají následné změny počasí v různých oblastech Země. V tropech by více pršelo a naopak v oblastech, kde prší málo by pršelo ještě míň.

Vlastní pokus:

Pokud chceš vidět, jak tání mořských ledovců ovlivní výšku moří, tak si vyzkoušej tento experiment.

Poznámka k pokusu: Hmotnost ledu se rovná hmotnosti vody, která vznikne jeho táním. Led plave protože jsou v něm bublinky vzduchu. Táním vzduch z ledu unikne a hladina zůstane nezměněná.