Tropické cyklony vznikají z vyvinutých tropických bouří nad oceánem. V Americe se nazývají hurikány, v oblasti Indického oceánu cyklony a v Pacifiku tajfuny.  
    Hurikán vzniká v karibské oblasti tak, že horké tropické sluneční paprsky ohřívají vlhký vzduch nad Atlantickým oceánem. Ten pak začne proudit nad povrchem oceánu v kruhu jako obrovský vír z mraků, větru a deště. Každý hurikán má tzv.oko, což je místo uprostřed bouře, ve kterém je jasno a téměř bezvětří. Rok co rok se sestavují seznamy, v nichž se střídají mužská a dívčí jména. Jakmile se někde objeví hurikán hned dostane jméno z tohoto seznamu.

Dalšími velmi nebezpečnými větry jsou větrné smrště neboli tornáda. Tornáda jsou úzké točivé trychtýře větru, které vyrážejí z bouřkových oblaků směrem k zemi. Tento vítr trvá většinou jen několik minut, ale způsobí velmi velké škody, protože rychlost větru v tornádu může dosáhnout až 500 km/h. Jejich předpověď je obtížná a proto jsou také velmi nebezpečná. V USA se část dobrodruhů věnuje dokonce pozorování tornád zblízka a nazývají se lovci tornád.

Zásadní rozdíl mezi hurikánem a tornádem je v jeho velikosti. Zatím co hurikán dosahuje v průměru stovky km, u tornád jde většinou o desítky metrů.

obr.č.1: Hurikány obr.č.2: Tornádo
 

Vlastní pokus: