V televizi, na internetu nebo v novinách můžeme někdy vidět mapku, kde jsou zakresleny různé čáry kruhovitého vzhledu a několik čar s kroužky nebo trojúhelníky. Toto jsou zjednodušené povětrností mapky, které naznačují, kde se právě nacházejí tlakové níže, tlakové výše nebo atmosférické fronty.  
     Meteorologové si v práci zakreslují podrobnější mapky než vidíte v televizi. Je to mapa rozsáhlé oblasti od Kanady až po Ural, od severního pólu až po severní Afriku. Na mapy se nejdřív zakreslí meteorologické značky, kterým říkají „pavouky“. Takový „pavouk“ obsahuje hodně údajů o situaci na meteorologické stanici - je tam údaj o teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu, oblačnosti, větru, dohlednosti, o příp. srážkách nebo jevech na meteorologické stanici. Takových pavouků je na mapě několik stovek. Meteorolog pak zakresluje do map izobary - čáry se stejným tlakem vzduchu a fronty - čáry, oddělující vzduchové hmoty. Když tedy vidí, že se k nám blíží studená fronta, může očekávat srážky a následně ochlazení. Pochopitelně má k tomu spoustu dalšího materiálu včetně počítačem zpracované předpovědní mapy.
Povětrnostní mapu si sami nakreslit nemůžete - nedostanete se k údajům, které se tam zakreslují, ale můžete si koupit noviny, kde zjednodušené mapky nakresleny jsou. Co na nich vidíte? Zodpovídá počasí tomu, co je pod mapkou napsáno?