Na obloze je často vidět kromě modré oblohy také bílé nebo šedé útvary, které se nazývají oblaky. Oblaky jsou tvořena drobnými kapkami vody nebo ledovými krystalky. Vznikají při ochlazení vzduchu zkapalněním vodní páry, která je obsažena všude v atmosféře. Tyto kapky se shlukují a vytvářejí oblaky.  
 

Jak se oblaka pozorují:

Oblaky vznikají různým způsobem a jejich jména se odvozují z jejich tvaru, výšky a velikosti.

Občas pomáhají také předpovídat typ počasí, které může nastat. Jsou často doprovázena srážkami (déšť, sníh, kroupy). Množství oblaků na obloze se měří v osminách pokrytí oblohy. (8 znamená, že obloha je zcela zakrytá, 0 znamená oblohu bez jediného obláčku). Oblaky se rozlišují podle svého tvaru a výšky. Lze rozeznat 2 hlavní druhy oblaků podle tvaru a 3 podle výšky. Existují oblaky vysokého, středního a nízkého patra. Meteorologové rozlišují oblaky také podle toho jestli se vyskytují ve vrstvě (stratus) nebo v kupách (kumulus).

obr.č. 1 -ukázka druhů mraků ( stratus, kumulus) -kupovitá oblaka někdy nabudou různé tvary, připomínající zvířecí hlavy nebo i jiné věci z běžného života

Vlastní pokus:

Pokud si chcete vyzkoušet  jak vznikají oblaky, můžete si vyzkoušet následující pokus.