Meteorologové měří směr a rychlost větru na meteorologických stanicích přibližně ve výšce 10 m nad povrchem země. To proto, aby se vliv okolních předmětů (budov, stromů, …) omezil na co nejmenší míru.  
 

Rozeznáváme směr větru a rychlost větru:

Směr větru se udává buď v osmidílné stupnici  směrů větru (severní, severovýchodní, východní, apod.) nebo azimutem v stupních (severovýchodní vítr má azimut 45 °,  jižní vítr 180 °,  severní vítr 360 °, atd.), a to odkud vítr vane.

U rychlosti větru se zvlášť měří průměrná rychlost větru a nárazy větru. Průměrnou rychlost obvykle počítáme za posledních 10 minut, nárazy znamenají okamžitou rychlost. Nárazy větru mají obvykle dvounásobnou hodnotu průměrné rychlosti, t. j. při průměrné rychlosti 10 m/s se vyskytují nárazy až kolem 20 m/s.