Nejpoužívanějšími přístroji pro měření tlaku jsou takzvané aneroidy neboli deformační tlakoměry, které jsou založeny na měření změny tvaru kovové krabičky umístěné uvnitř aneroidu. Při úvaze o umístěni přístroje je třeba dbát na to, aby v tomto prostoru nebyl vysoký výkyv teplot.  
  Princip: Když tlak vzduchu stoupá, je kovová aneroidová krabička uvnitř tlakoměru stlačena, pokud klesá, dojde k jejímu roztažení. Tato kolísání jsou přenášena pomocí soustavy pák na ručičku, která nám ukazuje naměřený tlak.