Teplota vzduchu se měří pomocí teploměru. Ten je umístěn v meteorologické budce ve výšce 2 metrů nad zemí, a to zásadně ve stínu, protože slunce by měření hodně ovlivnilo. Taky se může měřit teplota v 5 cm nad zemí - ta se nazývá přízemní teplota.  
 

     Teplota vzduchu měříme ve stupních Celsia (°C) v termínech 7, 14 a 21 hodin a z těchto termínu můžeme určit průměrnou denní teplotu. Pocitové vnímání teploty lidským tělem je hodně závislé na podmínkách, ve kterých se nacházíme. Pokud fouká silný vítr, tak se nám může teplota zdát až o několik stupňů nižší než ji naměříme na teploměru.

    Pro meteorology jsou důležité také minimální a maximální teploty. Proto se v meteorologii používají hlavně tzv.maximální nebo minimální teploměry. Tyto teploměry jsou v meteorologické budce umístěny do vodorovné polohy.

    Sestrojení vlastního teploměru je příliš složité, takže pokud chcete měřit teplotu vzduchu, musíte si teploměr koupit v obchodě.

 

Obvyklý průběh teploty (červená křivka)
Maximální a minimální teploměr                                                    Okenní teploměr