Meteorologická budka je místo kde jsou uloženy základní meteorologické přístroje. Její žaluziové stěny umožňují volné proudění vzduchu, chrání však vybavení před přímým slunečním světlem.  
Vybavení:
-suchý teploměr
-vlhký teploměr
-vlhkoměr
-minimální teploměr
-maximální teploměr
Umístění:
Meteorologická budka by měla být umístěna
2 metry nad travnatým povrchem, v dostatečné vzdálenosti od budov. Otevírací část budky je nutno umístit směrem na sever, aby při otevření budky do vnitřního prostoru nesvítilo slunce.