METEOROLOGICKÝ
 KROUŽEK

 

  

Česká meteorologická společnost od roku 1998 organizuje meteorologický kroužek (zejména pro středoškoláky) v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze 4 - Komořanech. Další zájemci o meteorologii a děje, které se v atmosféře odehrávají, se mohou kdykoli přihlásit u vedoucího kroužku Stanislava Racka. Běžně jsou v rámci programu kroužku přednášky o některých zajímavých tématech v meteorologii, videoprojekce starších populárních filmů z meteorologie, ale i nových snímků, zejména o extrémních projevech počasí. Součástí programu jsou také exkurze na různá pracoviště meteorologů, konfrontace amatérských a profesionálních měření nebo i přednášky studentů z kroužku, které si pro ostatní připraví podle vlastního výběru.

 

Co jsme dělali v posledním období:
Každý rok se obsahová náplň meteorologického kroužku mění, a to podle vzájemné dohody na začátku školního roku. Zatímco v šk. roce 2003/2004 jsme se věnovali zejména meteorologickým stanicím, pozorováním a vyhodnocováním klimatologických prvků a dalším způsobům získávání údajů o atmosféře, v roce 2004/2005 jsme se zaměřili na termodynamické charakteristiky atmosféry, proudění vzduchu a zejména na vlhkost v ovzduší a tvorbu srážek. V roce 2005/2006 jsme se zabývali synoptickou meteorologií (předpovídání počasí) a rok nato optickými a elektrickými jevy v atmosféře. Rok 2008/2009 byl ve znamení přednášek o vlhkosti v ovzduší, o oblacích a srážkách. V roce 2009/2010 jsme si udělali přehled odborných činností v ČHMÚ. Každý rok jsme si program zpestřili nějakou exkurzí na pracoviště ČHMÚ (oddělení družicové meteorologie, oddělení hydrologických předpovědí apod.). Návštěva předpovědního sálu Centrálního předpovědního pracoviště se stala samozřejmostí. Studenti si průběžně zkoušejí své nově nabité vědomosti krátkými testy, ze kterých uvádíme pro ilustraci několik otázek:
Ukázka testu

Kontakt na vedoucího kroužku:
Mgr. Stanislav Racko
Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ
Na Šabatce 17 
143 06 Praha 4 - Komořany
E-mail: stanislav.racko@chmi.cz
Tel: 244 032 258 nebo 244 032 213

Odkaz na stránku vedoucího kroužku:
Stanislav Racko

Odkazy na stránky bývalých členů kroužku:


Štěpán Eichler

Bohuslav Zeman

Produkty meteorologického kroužku:

„Naše“ podoba meteorologického rozcestníku, který by měl pomoci se orientovat nejen amatérským zájemcům, ale částečně i odborníkům v meteorologii. Najdete zde nejenom stránky o „počasí“, ale i odkazy na speciální stránky o atmosféře a atmosférických jevech .

Meteorologický atlas oblaků

Tento přehledný atlas je elektronickou obdobou Mezinárodního atlasu oblaků, který je celosvětovou normou pro šifrování oblaků. Základní druhy a většina tvarů, odrůd a zvláštností oblaků jsou ilustrovány hezkými fotografiemi.

Meteorologická literatura

Meteorologické literatury v českém a slovenském jazyce v posledních letech rychle přibývá, zejména v oblasti populárně-naučné. Tento stručný přehled obsahuje nejen obrázek vrchní části obalů, ale i recenze k některým knížkám, které zájemcům o meteorologii se pomohou orientovat.

Na této stránce určené zejména pro děti naleznete vysvětlení, které vám přiblíží, kolik různých přírodních sil se v ovzduší setkává a vytváří rozličné druhy počasí.
   
Datum aktualizace: 15. 5. 2019